Jeugddienst

Jeugddienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
02 397 11 63
fax: 02 397 11 68
jeugd@herne.be

De jeugddienst is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het gemeentelijk jeugdbeleid.

De jeugdconsulent staat in voor de werking van een onafhankelijke jeugdraad bestaande uit niet-georganiseerde jeugd en leden van de 7 verschillende jeugdverenigingen uit Herne (Chiro meisjes Herne, Chiro jongens Herne, Chiro Rif-Raf Kokejane, de Jonge Ware Broeders, het Jeugdhuis Rondvierkant, Rotaract en 13plus).

Samen met de jeugdraad maakt de jeugddienst 3-jaarlijks een jeugdbeleidsplan op waar in staat wat er de komende 3 jaar moet veranderen voor kinderen en jongeren.

De jeugdconsulent volgt de speelpleinwerking Winnepoe op de voet. Zij zorgt voor een gevarieerd programma, de coördinatie van de monitoren, de promotie van het speelplein en de uitstappen en workshops tijdens de zomervakantie.

De jeugddienst organiseert regelmatig activiteiten voor kinderen en jongeren in samenwerking met de jeugdraad, de jeugdregio Pajottenland, de sportregio of met interne diensten (cultuur, sport). In het verleden stonden op het programma: het Gotcha-spel, sportstages, avonturendag, jeugdsportival, de Gala-avond, de dag van de jeugd, een uitstap naar de Ketnet-studio's, culturele uitstappen, de Buitenspeeldag enz..

De jeugdconsulent zetelt in de jeugdregio Pajottenland. Samen met de jeugdconsulenten van Galmaarden, Bever, Pepingen, Gooik en Lennik wordt er 2-maandelijks vergaderd over het reilen en zeilen in het Pajottenlands jeugdbeleid. De grootste agendapunten zijn het fuif- en drugsbeleid. De jeugdregio plant om een gezamenlijke activiteit te organiseren in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

De jeugddienst wil eveneens zorgen voor speelruimte in elke deelgemeente. Speeltuintjes, speeltoestellen en skatemogelijkheden voorzien, staan hoog op de agenda van de jeugddienst. De volgende uitdaging is het openen van een speelbos!

De jeugddienst beheert zowel de gemeentelijke als de intergemeentelijke uitleendienst. De gemeente leent aan verenigingen en wijkcomité's materiaal uit zoals podiumelementen, receptietafels, nadars, een projector... De intergemeentelijke uitleendienst wordt beheerd door de jeugddiensten van Herne, Bever en Pepingen en bevat materiaal voor kinderen: springkastelen, tenten, volksspelen, circuskoffer,..

Het gemeentebestuur van Herne organiseert regelmatig een verwelkoming voor de nieuwe inwoners. Op deze uitstap worden de activiteiten van de jeugddienst uitgebreid voorgesteld. Deze voorstelling kan u bekijken in deze presentatie.