Jonge Ware Broeders

De Jonge Ware Broeders uit Herfelingen zijn eigenlijk een jongerenafdeling van de koninklijke fanfare De Ware Broeders. Het jeugdbestuur doet tweejaarlijks een ledenwerving voor een nieuwe notenleerklas. Naast het aanleren van de muzikale knepen, krijgen alle leerlingen individuele instrumentles.
Maandelijks staat er ook een activiteit op het programma zoals ijsschaatsen, een filmavond, bowling, dorpsspel en natuurlijk ons jaarlijks weekend. Tweejaarlijks is er een tentenkamp in eigen dorp en vijfjaarlijks een buitenlands zomerkamp. Ook een sinterklaasfeestje en het kerstzingen zijn een traditie geworden.

Inlichtingen


Voorzitter: Nina Van Schoors, 0478 38 90 78

Volwassen Begeleider: Annelies Desmet: 0475 26 49 42

http://www.dewarebroeders.be