Animatoren

Animatoren

GSM-nummer speelplein: 0473/40 20 54

Kadervorming

Alle jongeren uit Herne die een cursus volgen die van toepassing is in het jeugdwerk (zoals een cursus animator of instructor of een EHBO-cursus), kan hiervoor een toelage krijgen voor kadervorming. Het volstaat om het attest van deelname aan de jeugddienst te bezorgen.

Cursus animator

Er zijn verschillende organisaties waarbij je een cursus animator kan volgen. Meestal vinden de cursussen plaats in de schoolvakanties en de kostprijs per cursus hangt af van organisatie tot organisatie (er is een toelage kadervorming voor jongeren uit Herne).

Bij deze organisaties kan je een basiscursus animator volgen:

VDS = Vlaamse Dienst Speelpleinwerking

KONING KEVIN

DON BOSCO

CREFI

VIVES

LEJO

BIZON

CREJAKSIE

UIT DE MARGE

SPORTA

HARLEKINO

DUINEN EN HEIDE

ACHILLES VZW

AFYA

Alle vormingen erkend door steunpunt Jeugd, komen in aanmerking voor de toelage 'kadervorming'.