Opvoedingsondersteuning

Coördinator Herne opvoedingsondersteuning

logoHet decreet opvoedingsondersteuning van de Vlaamse Regering van 13 juli 2007 bepaalt dat elke burger, dicht bij huis, beroep moet kunnen doen op een aanbod van opvoedingsondersteuning. Het college van burgemeester en schepenen stelde in zitting van 2 juni 2010 een lokale coördinator aan die het luik opvoedingsondersteuning zal vertegenwoordigen op het LOKO (lokaal overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning). Deze coördinator maakt eveneens deel uit van het LOO (lokaal overlegplatform opvoedingsondersteuning), een intergemeentelijk overleg dat in 2011 voor het eerst een opvoedingscarrousel organiseerde.

Lokaal coördinator opvoedingsondersteuning
Jeugddienst Herne
Centrum 17
1540 Herne
Tel. 02 397 11 63
Fax 02 397 11 68
E-mail jeugd@herne.be

Opvoedingspunt Pajottenland

logoHet CAW staat in voor de opvoedingsondersteuning in de regio Pajottenland. Alle ouders van kinderen en jongeren met vragen i.v.m. opvoeding van hun kind kunnen terecht bij het CAW met al hun vragen of opmerkingen. Het is tevens mogelijk om in Herne (OCMW of gemeentehuis) een afspraak te maken met de opvoedingswerker.
Meer info en afspraken maken:
opvoeding@cawdelta.be    
02 569 04 45 of 0473 47 07 66

Klik hier voor de website van het CAW - opvoedingsondersteuning

Klik hier voor de facebookpagina: http://www.facebook.com/opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning provincie Vlaams-Brabant

Het decreet voorziet in 6 provinciale steunpunten: één in elke provincie en één in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De steunpunten hebben de opdracht om in samenwerking met de Vlaamse coördinatoren opvoedingsondersteuning:

•intergemeentelijke of regionale samenwerking rond opvoedingsondersteuning te faciliteren;
•initiatieven inzake opvoedingsondersteuning, gelegen buiten de centrumsteden, in staat te stellen om te starten;
•goede praktijkvoorbeelden te bundelen en ervaringsuitwisseling mogelijk te maken.
Daarnaast hebben de steunpunten de opdracht om, in overleg met EXPOO, mee te zorgen voor de provinciale verspreiding van informatie en materiaal voor iedereen die professioneel of op vrijwillige basis opvoedingsondersteuning biedt.

Meer info:
Cel Kindbeleid
Provincieplein 1, 3010 Leuven.
Tel: 016-26 73 48
Fax: 016- 26 73 01
mail: kindbeleid@vlaamsbrabant.be
www.vlaamsbrabant.be/opvoedingsondersteuning

Blijf op de hoogte van de info-avonden opvoedingsondersteuning: 
www.facebook.com/waaromdaarom

Websites over opvoedingsondersteuning

Hier zijn enkele interessante links verzameld, waarlangs ouders en geïnteresseerden informatie kunnen vinden over diverse opvoedingsthema's:

* www.expoo.be
* www.groeimee.be
* www.kindengezin.be
* www.gezinsbond.be
* www.babyclub.be
* www.kiddo.net
* www.opvoedingstelefoon.be
* www.kjt.org (kinder -en jongerentelefoon)
* www.opvoedingswinkel.be
* www.webnanny.be
* www.superpapa.be
* www.vcok.be
* www.onskindje.be
* www.opvoedingsboeken.be
* www.ouders.nl
* www.opvoedadvies.nl
* www.jeugdinformatie.nl (jeugd en opvoeding)
* www.vo.comeandgo.be (opvoedingstips rond internet)
* www.jacdelta.be (jongerenadviescentrum)
* www.clicksafe.be/kinderen of www.clicksafe.be/jongeren (over veilig internet)
* www.veiligonline.be
* www.cyberpesten.be
* www.ecops.be  (meldpunt voor internetmisbruik)
* www.stopchildporno.be (meldpunt kinderpornografie)
* www.kjt.org (kinderen en jongeren telefoon - bel 102)