Tieners Herne

Tienerbeleid

De jeugddienst van Herne heeft in haar 3-jaarlijks jeugdbeleidsplan een hoofdstuk 'tienerbeleid' opgenomen.

Doelstellingen tieners 2011-2013:
- facebookpagina voor tieners oprichten
- tieners betrekken bij organisatie activiteiten
- tienercafé's organiseren in schoolvakanties met workshops

Klik hier voor het volledige jeugdbeleidsplan 2011-2013 te bekijken.

Tieneractiviteiten

logo

Tienercafé

Op zondag 30 mei 2010 vond het eerste tienercafé plaats in het jeugdhuis. De bedoeling was om tieners te betrekken bij het opmaken van een tienerbeleid in het jeugdbeleidsplan. Tieners kunnen ook participeren aan het opmaken en uitvoeren van een beleid voor hun leeftijdscategorie. Daar komt het op neer: samen werken aan eigen vrijetijdsparticipatie in onze gemeente.

Een datum van een volgend tienercafé is nog niet bekend.

Meer info

Jeugdienst Herne
jeugd@herne.be
02 397 11 63