Jeugdregio Pajottenland

Contactgegevens


logoDe jeugdregio Pajottenland is een samenwerkingsverband en overlegorgaan bestaande uit de jeugddiensten van de gemeenten Herne, Bever, Galmaarden, Pepingen, Gooik en Lennik.


gemeente


jeugdconsulent


schepen van Jeugd

Herne

jeugd@herne.be
Cindy Verhoeven
02/397 11 63

Lieven Vandenneucker
0496/85 65 61

Bever

Debby Versteldt
054/51 70 75

Kristof Cattie

Galmaarden

Isabelle De Gauquier
054/51 61 60

Marleen Merckaert
0475/94 09 30

Pepingen

Maya Van Holder
02/383 14 38

Saskia Beeckmans
0497/89 11 44

Gooik

Joost Dedoncker
02/532 14 02

Simon De Boeck
0494/81 30 62

Lennik

Benita Van Krunkelsven
02/531 02 33

Johan Limbourg

Uniform fuifbeleid

De politiezone Pajottenland stelde een uniform fuifreglement op voor de hele regio. Alle jeugdraden kregen dit fuifreglement voorgeschoteld en organiseerden een overlegvergadering met alle organisatoren van evenementen in de gemeente. Het aangepaste fuifreglement werd goedgekeurd op het politiecollege van 7 november 2008.
Download hier: fuifreglement Pajottenland

Sinds 2009 is de jeugdregio Pajottenland gestart met het organiseren van intergemeentelijke opleidingen voor fuifcoaches en stewards. Voor meer info kan u terecht op de jeugddienst.

Tieneruitstappen

Elke zomervakantie organiseert Jeugdregio Pajottenland uitstappen voor kinderen en tieners, dit sinds 2009.  Elke zomer worden 4 uitstappen gepland. Meer info hierover vind je terug in het infoblad "Herne in de Kijker van april", op www.herne.be of op de facebookpagina van de gemeente Herne onder evenementen. Daarnaast worden er ook flyers verdeeld bij onze lokale handelaars.  Contacteer jeugd@herne.be voor meer info.