Speelstraat

Elke inwoner uit Herne kan een aanvraag indienen om een speelstraat in Herne in te richten. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

- alle inwoners van de straat moeten op de hoogte gebracht worden en hun goedkeuring geven
- er moet één verantwoordelijke zijn van de speelstraat die ervoor zorgt dat de signalisatie elke
  ochtend en avond wordt verplaatst

Meer uitleg hierover vind je in de afsprakennota.

Het volledige reglement speelstraten kan je hier lezen.

Aanvraagprocedure

Dit aanvraagformulier dient zo volledig mogelijk ingevuld te worden en dient minstens twee weken voor de start van de speelstraat aan het Schepencollege bezorgd worden.

Gemeentebestuur Herne
Centrum 17, 1540 Herne
02 397 11 52
fax: 02 397 11 68
gemeentebestuur@herne.be